Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 01.04.2021 Tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 01.04.2021 Tarihinde yapılmıştır.
KOVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında, 11.11.2020 tarihinde 7244 sayılı Kanun'un 2/ç maddesinde yapılan değişiklikle, derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve 7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar ertelenmişti.

Ülkemizde başlatılan kontrollü normalleşme süreci kapsamında yayımlanan ilgide kayıtlı Genelge ile  sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler vb. kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabileceği, ayrıca kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara en az (3) üç gün öncesinden bildirilmesi  kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, orta risk grubunda yer alan İlimizde 02.03.2021 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince de "sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakmak ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbirin alınarak yapılabilmesine, ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yapılacak her türlü etkinliğin Valiliğe  (ilgili mevzuatında başka hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak, bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ile alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine" karar verilmiştir. Bu kapsamda;

Derneğimizin 2020 Yılında yapılması gereken Olağan Genel Kurulumuz pandemi kısıtlamalarının kalmasından sonra 1 Nisan 2021 günü Dernek merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

Derneğimiz genel kurulu 01.04.2021 tarihinde 28 üyenin 20'sinin katılımı ile gerçekleştirmiştir. Dernek Olağan Genel Kurulu sonuçları 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Dernekler Derbis Elektronik sistemi üzerinden bildirimi yapılmıştır.

Uzun süredir faaliyette bulunamayan derneğimizin genel kurulunun hayırlı olması dileklerimizle, Bozkır ve Derneğimiz için hizmete talip arkadaşlarımızı her zaman aramızda görmek isteriz.Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.